Nekoliko reči o nama ...

Preduzeće KOMETA je počelo svoj rad kao kovačnica vijčane robe 1989. godine. Uperiodu nastanka menjao se i prizvodni program od vijčane robe preko višelisnatih parača u drvnoj industriji, odmotalica za lim i slitera za limare , kao i atestiranih teretnih liftova u poslovnim objektima. Od 2010 godine asortiman je proširen programaom poljoprivredne mehanizacije.

Trenutni proizvodni program je prizvidnja frezi, travnatih tarupa (šišalica), tarupa mulčera za zakorovljenje terene, podrivača, setvospremača, velikih ripera (rigolera),kopalica za voćnjake, seckalica za otpadno granje i drobilica za drvo.

Direktna prodaja i kontakt sa kupcima naših proizvoda su velika prednost za unapređenje asortimana i kvaliteta naših proizvoda. U narednom periodu naš cilj je povećanje obima proizvodnje i osvajanje novih proizvoda kako bi Vama olakšali i unapredili obradu zemljišta, a samim tim Vi bi dobili na kvalitetu i količini Vašeg prizvoda. Budite i Vi deo našeg razvoja jer smo potrbni jedni drugima. Zajedno do kvalitenije obrade zemljišta i većih prinosa.

Mi imamo preko 30 godina iskustva, to vam govori da idete u pravom smeru!

Kontaktirajte nas