Malčer

Specifikacija

Malčer MODEL 0.8/1
Visina radnog organa (cm) 80
Broj radnih organa (kom)) 1
Minimalna snaga traktora (ks) 40
Radni zahvat – podesiv po visini (cm) od 40 do 60
Težina (kg) 150

Malčer 1.5

Namenjen za duboko podrivanje do 1m radni zahvat, sa delimičnim mešanjem zemlje. Potrebno uraditi pre oranja zbog lakše I dublje obrade oranjem, kao i zbog prozračivanja, prosecanja, rastresanja kao i uklanjanja plužnog đona, a sve to do 1m radnog zahvata.

Prednosti

  • Mogućnost podešavanje dubine radnog tela pomeranjem kroz ram podrivača
  • Povećanje ili smanjenje broja radnih tela (po potrebi prema snazi traktora ili prema tvrdoći zemljišta)
  • Kugla na dnu radnog tela zbog ostavljanja tunela (kanala) posle prolaska ripera. Gde je teren vlažniji brze se vrši odvodnjavanje
  • Moguće je menjati sam vrh radnog tela, ukoliko se nekad potrši.