Specifikacija

Podrivač/Riper MODEL 0.8/1 0.8/3 1.2/1 1.2/3
Visina radnog organa (cm) 80 80 120 120
Broj radnih organa (kom)) 1 3 1 3
Minimalna snaga traktora (ks) 40 60 70 100
Radni zahvat – podesiv po visini (cm) od 40 do 60 od 40 do 60 od 70 do 100 od 70 do 100
Težina (kg) 150 300 250 900

Podrivč 0.8/3

Namenjen za duboko podrivanje do 1m radni zahvat, sa delimičnim mešanjem zemlje. Potrebno uraditi pre oranja zbog lakše I dublje obrade oranjem, kao i zbog prozračivanja, prosecanja, rastresanja kao i uklanjanja plužnog đona, a sve to do 1m radnog zahvata.

Prednosti

  • Mogućnost podešavanje dubine radnog tela pomeranjem kroz ram podrivača
  • Povećanje ili smanjenje broja radnih tela (po potrebi prema snazi traktora ili prema tvrdoći zemljišta)
  • Kugla na dnu radnog tela zbog ostavljanja tunela (kanala) posle prolaska ripera. Gde je teren vlažniji brze se vrši odvodnjavanje
  • Moguće je menjati sam vrh radnog tela, ukoliko se nekad potrši.