Specifikacija

ROTO FREZA MODEL RF 1.0 RF 1.2 RF 1.4 RF 1.6
Radni zahvat (cm) 98 117 133 150
Ukupna širina (m) 108 127 145 165
Minimalna snaga traktora (kw/ks) 11/15 15/20 18/25 22/30
Priključenje Tri tačke/
ploča
Tri tačke Tri tačke Tri tačke
Broj obrtaja priključnog vratila (o/min) 540 540 540 540
Prečnik rotora sa motičicama (mm) 360 360 360/410 360/410
Broj motičica po disku/ukupno lanac lanac lanac lanac
Maximalna radna dubina (cm) 4/24 4/28 4/32 4/28
Težina (kg) 140 150 170 200

Roto freza 1.2m

Roto freza spada u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu...

Prednosti

  • Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući spiralnom rasporedu motičica na rotoru kao i prenosnom odnosu od kardanskog vratila do glavnog rotora
  • Visok kvalitet motičica
  • Visoka pouzdanost
  • Podešavanje radne dubine pomoću bočnih klizača (skija)
  • Bočni prenos preko lanca
  • Spiralni raspored motičica na glavnom vratilu što omogućava uštedu u gorivu uz brži rad
  • podesiv zadnji poklopac što omogućava podečavanje stepena usitnjenosti